tr
Facebook Twitter Linked In

Duyurular

Başlangıç Tarihi: 2019-03-08 - Bitiş Tarihi: 2019-07-19.
Önemli Duyuru

Sayın Üyemiz,

T.C.Ankara Valiliği'ne her yıl sonu bir önceki yıla ait vermiş olduğumuz dernek beyannamesinin
üyelerle ilgili bölümünde 1/10/2018 tarihinde düzenlenen dernekler yönetmeliğinde değişiklik
yapılmıştır. Yapılan değişiklikte üyenin adı-soyadı, tc kimlik no, üyelik kabul tarihi ve üyelikten çıkma
ve çıkarılma tarihi istenmektedir. Bu nedenle aşağıda isimleri belirtilen üyelerimizin kimlik bilgileri
eksik olduğundan sisteme girememekteyiz. Eksik bilgiler için sekreterimizce size gönderilen e-mail'e
cevap verilmemiştir. Bu nedenle üyeliğinizin düşmesi söz konusu. Yönetim Kurulu olarak hiçbir
üyemizin çıkmasına ve çıkarılmasına taraftar değiliz. Dernek işlemlerimizi dernekler kanunu ve
dernekler yönetmeliğine uygun yürütebilmemiz için yardımlarınızı bekler, eksik bilgilerinizi
sekreterimize bildirmenizi rica ederiz.


UVECD YÖNETİM KURULU

>