tr
Facebook Twitter Linked In

Duyurular

Başlangıç Tarihi: 2018-05-02 - Bitiş Tarihi: 0000-00-00.
Genel Kurul

   ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ'NDEN

                                                                 GENEL KURUL DUYURUSU

          Derneğimizin olağan Genel Kurul toplantısı 03 Haziran 2018 Pazar günü saat 13.00'da Gaziosmanpaşa Mahallesi Nenehatun Cad. No:56/6 Çankaya/Ankara adresindeki dernek merkezinde yapılacaktır.

            İlk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı taktirde çoğunluk aranmaksızın Genel Kurul Toplantısı 10 Haziran 2018 Pazar günü saat 13.00'da Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Dr. Kemal Beyazıt Eğitim ve Sosyal Tesisleri Konferans Salonu Sıhhıye, Ankara adresinde yapılacaktır.

            Üyelerimize saygıyla duyurulur.

                                                                                                                                                                                                                 Yönetim Kurulu

Gündem

1- Açılış ve saygı duruşu

2- Divan başkanı ve katip üyeleri seçimi  (1 Başkan, 2 Katip üye)

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

4- Denetleme Kurulu raporunun okunması

5- Faaliyet ve Denetleme Kurulu raporlarının ayrı ayrı müzakere edilerek oylanması

6- Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası

7- Derneğimize ait iktisadi işletmenin faaliyetlerinin Yönetim Kurulu tarafından yürütülmesi için yetki verilmesi

8- Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin ulaşım ve konaklama giderlerinin dernek tarafından karşılanması

9- Seçimler:

Yönetim Kurulu için 9 Asil, 5 Yedek

Denetleme Kurulu için 3 Asil , 3 Yedek

Onur Kurulu için 3 Asil, 3 Yedek üye gizli oyla seçilecektir.

10- Dilek ve temenniler

11- Kapanış